Artikler om kærlig kommunikation med dit barn

Alle artikler tager udgangspunkt i den nyeste forskning om børns hjerner.

for 189,- om måneden
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Den svære samtale med dit barns pædagoger

Sørg for at komme hurtigt til sagen, så pædagogen ved, hvad det drejer sig om – men husk at anerkende, at I alle er på samme hold, og at alle gør deres bedste ❤️

Læs artiklen
Lena fortæller de vigtigste pointer i artiklen, som handler om renlighed
Læs artiklen

Farvel til bleen – sådan gør du (2-4 år)

I første omgang handler overgangen om at vænne dit barn til at lægge mærke til sin krops signaler, så h*n kan følge dem og vide, hvad det betyder, når h*n føler trangen.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Sådan hjælper du bedst dit introverte barn (0-6 år)

Generthed er typisk et træk, der ses hos introverte mennesker. Det er et dejligt karaktertræk på lige fod med alle andre dele af dit barns personlighed. Introverte mennesker har generelt utrolig mange styrker, som er værd at holde af ❤️ 

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Sådan takler du skiftedag – når I skal deles om børnene, og det er svært 💔

Det er okay, at du også har det svært med overgangen, og det kan du sagtens sætte ord på. Det vigtige er, at du tager ansvaret for dine egne følelser, samtidig med du rummer barnets.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

"Jeg må ikke være med" 😔 (2-6 år)

Undlad at sige til dit barn, at h*n skal spørge om tilladelse til at være med i legen. Den bedste måde, du kan hjælpe dit barn til at blive mere inkluderet i legefællesskabet, er at give dit barn nogle helt lavpraktiske og konkrete værktøjer til at blive en del af legen.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Børn og skærmbrug – hvor meget skærm må dit barn se? (0-6 år)

Begræns skærmtid så meget som muligt. Og når barnet ser skærm, så vælg langsommelige tegneserier uden for hurtige skift, mange lyde og vilde effekter. I artiklen finder du også en oversigt over den præcise mængde tid, der anbefales i de forskellige aldre.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Sådan taler du med dit barn om døden (0-6 år)

Død, sorg og savn er helt okay. Og det er bestemt også okay at vise og sige højt. Jo mindre "farligt" det bliver at tale om og vise, jo hurtigere vil bearbejdelsen ske. I artiklen beskriver jeg, hvad du kan sige, og hvordan du takler sorgen bedst.

Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Sådan takler du lange putninger 🤯

Normen for børns søvn har meget vide rammer. Der er aldrig tale om "dårlige vaner", når det kommer til barnets søvn. Der er tale om behov og rutiner. Behovene kan du ikke ændre. Men du kan ændre rutinerne.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Sådan får I en god rejse med børn 🚗🚆✈️

Læg en strategi for, hvordan I håndterer barnets utålmodighed.
Og vær altid konkret og detaljeret, når du fortæller dit barn om distance og tid. Rejse med børn kan faktisk være en utrolig hyggelig familiebegivenhed ❤️

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Sådan bliver dit barn en populær legekammerat (2-6 år)

Veludviklet sprog, fantasi og empati er vigtige elementer i dit barns chance for at indgå i legefællesskaber. Særligt dit barns evne til at finde på og leve sig ind i leg vil sikre, at dit barn er en populær legekammerat.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Bordmanerer og “at spise ude” med børn

Det giver altid god mening at afstemme forventningerne, når du ønsker en bestemt opførsel fra dit barn.
Det kan være en skøn situation at øve. Men bemærk, at den kræver øvelse. Og det er okay at tage maden med hjem og prøve igen en anden dag, hvis situationen bliver for tilspidset.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Sådan får du dit barn til at lege mere selv

"At lege selv" handler ikke kun om dit barns alder. Det handler om, at dit barn har udviklet kompetencerne til at lege. De evner opstår i samværet med dig og andre børn samt dine tydelige forventninger og strukturering af leg.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

"De andre driller mig!" – Når dit barn føler sig drillet – og hvad du kan sige og gøre ved det.

Drillerier er et vilkår i de fleste børnefællesskaber. Men der er forskel på dril. Noget dril er okay. Andet er ikke. Hjælp dit barn til at forstå og formidle forskellen. Lyt til dit barn først, og anerkend barnets følelser, før du bliver løsningsorienteret.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Tryg overnatning uden dig

Det er okay at få sit barn passet ude og lade barnet overnatte. Og det er lige så okay ikke at føle sig tryg ved det. Lyt til din egen mavefornemmelse og dit barn, og gør kun det, du er tryg ved. 

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Lær dit viljestærke barns hjerne at kende

Det er ikke en diagnose at være viljestærk. Det er et karaktertræk flere og flere børn har i dag, i takt med at forældre benytter sig mindre af deres forældremagt (hvilket er en god ting) og betragter deres børn mere som ligeværdige mennesker. 
Og det gør til gengæld din personlige afgrænsning endnu vigtigere, fordi det bliver det (eneste), dit barn navigerer efter.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

“Jeg vil ikke skiftes”

Vid, at det er en relativt kort periode. Omend den er udfordrende. 
Leg for så vidt muligt bleskiftet ind, og overvej om en praktisk løsning kan være vejen frem.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Sådan sikrer du en god søskenderelation

Der er et kæmpe potentiale, for at søskende kan skabe et livslangt venskab, som udvikler sig gennem både barndom, ungdom og voksendom. Men for at det sker, kræver det, at børnene har muligheden for at danne en tryg base, er blevet vist hvordan, man gør – og har tillid til hinanden.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Hvordan barnets personlighed formes af dets placering i søskenderækken

Alle børn vil opleve udfordringer og "identitetskriser" i ny og næ. Det er helt normalt og helt okay. Selvom man fra forskning har fundet nogle generelle lighedspunkter ud fra søskendes placering i søskenderækken, vil det vigtigste altid være, at du mærker dit barn og støtter det i alle de følelser og oplevelser h*n har.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Søskendes indflydelse på hinandens udvikling

Søskende påvirker hinandens udvikling i høj grad. Særligt hvis deres indbyrdes forhold er præget af tillid og respekt. Søskende med et stærkt bånd "beskytter" mod mange af livets udfordringer, og det er bestemt værd at værne om søskendes relation til hinanden.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Overblik over sproglige milepæle – hvad forventes af barnet hvornår? (1-4 år)

Se altid på dit eget, unikke barn, og lav en vurdering i fællesskab med fagpersonalet omkring barnet, hvis der hersker tvivl om barnets sproglige udvikling. Brug artiklen som en guideline - ikke et afgørende resultat.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Hvorfor er mit barn sprogligt forsinket?

Der findes sjældent kun én årsag, til at et barn er sprogligt forsinket. Ofte vil flere faktorer spille ind. Hav øje for hvilke faktorer, der virker mest sandsynlige for jer, og sæt så ind ét sted af gangen.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Sådan motiverer du dit barn til at øve sig (på sproget)

Alt, som vi ønsker at være gode til, kræver øvelse. Vedholdenhed og tålmodighed er efterhånden sjældne evner, som du også hjælper dit barn med at opøve, når du motiverer dit barn til at øve sig på nye kompetencer. Volder øvelsen problemer, så tal med dit barn om det, og hav de motiverende faktorer in mente. 

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Forstå flersprogethed – og hvordan du får succes med tosprogethed

Der er utrolig mange fordele ved succesfuldt tosprogethed! For at I lykkes med det, er det essentielt at være bevidst om sin strategi for sprogtilegnelsen og vide, at sproget ikke kommer af sig selv.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Tandbørstning uden konflikt

⁠⁠Tving aldrig dit barn til at få børstet tænder. Forsøg at gøre tandbørstningen til en leg. Virker det ikke, så er konflikten omkring tandbørstningen et symptom på uforløste følelser, som du må hjælpe dit barn med, før tandbørstningen kan ske gnidningsfrit.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Hvorfor sover barnet ikke? Og hvad er normal barnesøvn? 

Søvn handler om tryghed. Og der kan være mange årsager (typisk udviklingsspring), som forårsager urolig søvn. Søvn i sig selv er dog ikke en faktor, når barnets trivsel vurderes, og det kan sagtens være, at dit barn trives fint med den afbrudte søvn. Det er HELT normalt, at barnet har brug for din hjælp til at overgive sig til søvnen. Og det er også HELT normalt, at børn op til 6-års alderen vågner hyppigt om natten.

Der findes ikke en "rigtig" og "forkert" måde at håndtere søvnsituationen, så gør det, der fungerer for jer.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Trin for trin guide til at komme igennem afbrudt søvn; om hyppige opvågninger, mareridt/night terror og korte lure

Selvom afbrudt søvn er et vilkår for langt de fleste småbørnsfamilier, er der meget, du kan gøre for at bedre søvnen en smule. Ændr kun én ting ad gangen, når du arbejder med dit barns søvn, og fokusér på rytmen frem for hjælpemidlerne. Husk også, at tiden også arbejder for jer ❤️

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Sådan skaber du et trygt putteritual

Når det kommer til barnets søvn, er det ikke en kamp, der skal vindes. Det handler udelukkende om tryghed og tilknytning.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Sådan håndterer du vrede og sikrer jeres tætte relation livet igennem

Vrede er en helt instinktiv følelse, som i grundprincippet er en forsvarsmekanisme, som træder i kraft, når vi føler os truede.

Derfor handler det om at få ro på raseriet ved at møde følelsen med trøst og overblik.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Lær at samarbejde om børnene 💕 En artikel om forældreskabets uenigheder.

Hold dig aldrig tilbage med at fortælle ham, hvad han gør godt som far. Det du roser, vil du se mere af. Og med tilliden vokser både omsorgen, sårbarheden og den fælles forståelse.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Sådan taler du med dit barn om jul 

Forklar julens magi, som den er. Du kan sagtens veksle mellem historiefortælling og nøgtern forklaring, uden du ødelægger dit barns julestemning.

Mærk efter hos dit barn, hvad barnet vil have det bedst med, og følg din fornemmelse. Nogle børn elsker magien og eventyret – andre har svært ved at sove i spænding og ængstelse for, hvad nisserne og julemanden kan finde på.

Betragt julestemningen som en fleksibel størrelse, hvor der ikke findes én endegyldig sandhed.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

KLAR-strategien – Julespecial 🎄

Forberedelse er nøglen til færre nedsmeltninger og et mere roligt nervesystem hos dit barn. Du kan ikke forberede dit barn for meget.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Sådan svarer du på kritik af din opdragelsesstil

Der findes ingen bedre forælder til dit barn end dig. Din omgangskreds er muligvis ikke enig med dig i måden du opdrager på, men så længe det føles rigtigt for dig at gøre, som du gør – så er det det også.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

“Giv lige farmor et kram” – en artikel om barnets fysiske grænser 

Det er altid okay at sige nej til fysisk kontakt. Det er endda meget(!) vigtigt at respektere, når vi har de fremtidige konsekvenser ved ikke at gøre det in mente.

Du kan roligt stå ved, at dit barn “bare” vinker eller siger hej fra din hofte. Du lærer nemlig dit barn også at kunne sig fra i andre kontekster i fremtiden. Samtykken er altafgørende.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Få nemmere overgange med æggeurstricket

Med æggeurstricket har du et værktøj lige ved hånden til at komme nemmere igennem overgangene i hverdagen – og ved højtider, hvor besværet ved overgangene ofte bliver endnu større.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Forebyggelsesstrategier

Når dit barn udtrykker en følelse, uanset hvilken følelse, er det vigtigt at tage alvorligt, fordi dit barn fortæller dig, at noget er vigtigt for ham/hende. Det er ikke altid helt til at forstå, hvorfor noget er vigtigt for dit barn. Men hovedsagen er, at du forstår, at det er det. Og lader det være okay, selvom barnet ikke kan få sin vilje.

Oftest udtrykker barnet ikke en følelse for at få sin vilje. H*n ønsker blot at føle sig set og hørt i sit behov.

Har du at gøre med et meget viljestærkt barn, vil h*n ikke give så let op på noget, h*n gerne vil. Og derfor er det essentielt, at du forholder dig fleksibelt og sætter dine grænser ud fra, hvad du selv synes er ok den pågældende dag.

Læs artiklen
dreng og pige sidder på bænk i have
Læs artiklen

Sådan håndterer du søskendekonflikter

Mæglerrollen hjælper børnene med at skabe formidlingsværktøjerne til at løse konflikterne på egen hånd fremadrettet. Derfor er det vigtigt, at du siger og gør det, der skal til for at håndtere en konflikt med henblik på at lære dem, hvordan man gør – frem for at dømme ret og forkert.

Læs artiklen
mor læser højt med to børn på skødet
Læs artiklen

15 værktøjer til at støtte sprogtilegnelsen

Sprog er en gave, du giver dit barn. Intet succesfuldt kommer helt af sig selv, så ønsker du, at dit barn bliver sprogligt stærk, så kræver det øvelse – ligesom alt andet ❤️

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

5 konkrete konflikthåndteringsstrategier

Når tilgangen til barnet er, at h*n bestemmer over sig selv, men at du er muren, barnet kan vokse opad og lederen, som viser barnet den vej, du finder bedst, så gør du dit barn egenrådig.

Hvis barnet føler sig fri i grundprincippet, så vil barnet oftest også gerne samarbejde.

Læs artiklen
mor holder barn i favnen @by.sofiehammer
Læs artiklen

Tilknytning og følelsesregulering

Du er, lige som du skal være. Og det samme er dit barn. Jo mere bevidst, du er om dine egne mønstre, jo bedre kan du håndtere dem og på sigt gøre både dig selv og dit barn tryggere – også når bølgerne går højt.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Sådan håndterer du "grimt" sprog

Det er normalt, at børn eksperimenterer med sproget på forskellig vis. Jo mindre magt, du giver ordene, jo mindre vil motivationen til at bruge ordene være.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Skrig og skrål

Det er helt normalt, at børn i perioder er meget støjende. Og det er også helt normalt, at det føles stressende for dit nervesystem. Forsøg selv at bevare roen, så du kan lade det smitte af på dit barn. Og øv bevidstheden om lydniveauer på forskellig vis.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Få kærlige morgener med KYS-strategien

KYS-strategien handler om at starte morgenen blidt og kærligt. Den er særligt brugbar de morgener, hvor du vågner træt og uden overskud.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Når 3 bliver til 4 - sådan forbereder I den ældste under graviditeten

Forberedelse og inddragelse er nøglen til at komme godt fra start, når dit store barn skal være storebror/storesøster. Uanset hvor mange børn, du har, så vil det altid være trygt at mærke, at mor og far har styr på familien, og at der altid vil være plads og kærlighed til alle børn.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Når 3 bliver til 4 - efter fødslen (det første møde)

Lige efter fødslen er I alle sårbare. Det er et stort øjeblik, og fødslen er på mange måder kulminationen på al forberedelsen og ventetiden.

Det er helt normalt at føle stort savn den første tid. Savn til den store. Savn til to- og tresomheden. Savn til egentid. Savn til den lille ny, fordi den store også tager opmærksomhed. Savn til en hverdag der var før.

Samtidig med at du kan føle dig overvældet af lykkefølelse og kærlighed.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Egenomsorg – aktiviteter som skaber balance i dit nervesystem

Du er vigtig. Det mest uselviske, du kan gøre i dit forældreskab, er at vælge dig selv til og vise dit barn ved eksempel, at den vigtigste at passe på er sig selv.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

“Og så sagde vi, at jeg var babyen” – om når store børn leger baby

En HELT almindelig reaktion fra dit store barn, når h*n bliver storebror/storesøster er, at h*n begynder at lege, at h*n er en baby. 

Enten hvor det er eksplicit leg, hvor dit barn leger rollespilsleg, eller hvor dit barn giver udtryk for, at h*n fx også gerne vil ammes, mades, have opmærksomhed ved at skrige eller måske blot svarer med “gugu gaga”, når du spørger om noget.

Men det er ikke kun, når dit barn er blevet storebror/storesøster, at du kan opleve tendensen. 

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

10 måder at få dit barn til at vaske sine hænder på 💦

I artiklen her giver jeg dig 10 måder at få dit barn til at vaske sine hænder på, så aktiviteten forhåbentlig kan blive nemmere og rarere for jer begge.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

"Hvad gør jeg, når mit barn ikke vil i bad?"

Sjældent handler badekonflikten om, at barnet ikke vil være ren. Oftere handler det om behovet for egenrådighed og fysiske grænser.

I kan komme langt med at lege badet ind og gøre det til en hyggestund, men hvis det ikke fungerer, så tag en snak med dit barn om det.

Uanset hvad vil det altid være mere omsorgsfuldt at respektere dit barns grænser, end at tvinge badet igennem for at barnet kan se ren ud.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Nattetisseri og renlighed

Det har længe været tesen, at børn ikke kan lære at stå op om natten, hvis de skal tisse, fordi det fysiologisk ikke har givet mening. 

Men svensk forskning fra 2001 (Hellström A. L. & U. Sillén) har vist, at “... vandladningsrefleksens vej til hjernen allerede er udviklet hos spædbarnet.” – og derfor er det altså muligt også at øve blærekontrol om natten, hvis det opleves som en udfordring.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

7 årsager til at renligheden udfordrer

Der kan være adskillige årsager til, at renligheden udfordrer. Og det kan også være et mix af flere omstændigheder. Når du i første omgang identificerer, hvor udfordringen ligger, så vil det også være nemmere at løse problematikken. Måske udfordringerne med renligheden slet ikke handler om hverken tis eller afføring, men i højere grad har rod i noget kognitivt.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Det betyder tilknytningen for dit barns udvikling og trivsel

Tilknytningen fungerer heldigvis sådan, at der skal gå mere end én ting skævt, før tilknytningen tager skade. Og det, der går galt, skal ske gentagne gange over længere tid, før tilknytningen bliver decideret utryg.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Sådan sikrer du tryg tilknytning til dit barn

En tryg tilknytning er vigtig, fordi dit barns psykiske funktioner ift. at indgå i og skabe relationer, udvikle empatisk forståelse og selvregulere i høj grad afhænger af, hvilket miljø h*n er opvokset i. 

Det er igennem de interaktionsforløb, dit barn har været involveret i, at h*n udvikler forskellige relationsstrategier, som bliver en slags prototype for den måde dit barn indgår i fremtidige interaktioner med andre på.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Lær trinene til tilknytningsdansen

Den trygge tilknytning mellem dit barn og nye voksne starter med, at fokus er på relationerne. Din relation til de andre voksne, der skal passe på dit barn og din relation til dit barn er afgørende for, om dit barn føler sig tryg nok til at kaste sig ud i nye relationer.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Skab en usynlig forbindelse mellem jer

Den usynlige forbindelse giver dit barn trygheden i, at I hører sammen og er forbundet, uanset hvor I befinder jer.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Sådan kan en ideel opstart i VS/DP se ud

Tilknytningen vil for de fleste børn have fået optimale betingelser med planen her, fordi relationsopbygningen er sket naturligt og uden pres. Men husk altid at følge din mavefornemmelse. Hvis dit barn virker klar til næste trin, så kan du sagtens hoppe et led over. Ligesom du også kan hoppe et trin eller to tilbage, hvis det viser sig at være gået for hurtigt. Husk også løbende at afstemme med dit barns nye pasningssted.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Sådan kan en ideel BH-start se ud

Artiklen og planen i artiklen er naturligvis blot til inspiration, og det vigtigste vil altid være, at du lytter til dit barn. Måske dit barn gerne vil være alene i BH hurtigere end først antaget. Måske dit barn har mere brug for dig end først planlagt. Det er helt okay, og det er normalt, at det er forskelligt fra barn til barn. 

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Tegnene på mistrivsel – det skal du holde øje med

Det er normalt, at børn udviser dele af denne adfærd i perioder, og det behøver ikke være pga. tiden i institution, at dit barn har den opførsel. Men det er tegn på, at dit barn har det svært, og fortsætter det over en længere periode, er det værd at se nærmere på, hvilke faktorer i barnets liv som ikke er hensigtsmæssige.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Dagpleje eller vuggestue? Og hvad du kan stille op, hvis I ikke får det pasningstilbud, I har ønsket jer.

Der er ikke kun ét rigtigt svar på, om det ene eller andet vil passe til jer. Det er lige så individuelt, som der er børn og forældre, så gå med, hvad din mavefornemmelse fortæller dig i relationen til menneskerne på stedet.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Tidlige morgener og sene aftener (og om bedtime fading)

Trætheden. Din træthed. Kan formentlig føles helt ind i knoglerne, hvis du har et barn, der står op før fuglene eller går i seng på samme tidspunkt som dig selv, så du aldrig føler, du har alene- eller voksentid om aftenen. (...) I artiklen her giver jeg dig råd til, hvad du kan stille op, hvis dit barn vågner meget tidligt og/eller først falder i søvn meget sent om aftenen.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Hyggelig vågentid

I artiklen her vil jeg lade dig vide, hvor længe du i gennemsnit kan forvente, dit barn kan holde sig vågen – og give dig inspiration til, hvordan du kan gøre vågentiden hyggelig, så de sidste timer op til puttetid ikke føles som en scene, der bør akkompagneres med sangen: “The Final Countdown”.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Om at sove selv

De fleste små børn har behov for hjælp i større eller mindre grad for at kunne falde i søvn om aftenen. Du kan sagtens øve, at dit barn på sigt selv kan sove selv. Men hav for øje, at det tager tid og tålmodighed. Og den absolut vigtigste pointe er, at du bliver ved dit barn og trøster dit barn, hvis h*n har det svært.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Fra tremmeseng til juniorseng (introduktion af nye soveomgivelser)

Det er helt normalt, at børn i perioder foretrækker udvalgte steder at falde i søvn. Oftest i nærheden af dig, da du er lig med tryghed for dit barn.

En rolig og tydelig overgang, så dit barn både er forberedt og kan følge med i ændringen, er afgørende.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Inspiration til trygge putteritualer (1-5 år)

Det er godt at have en plan for putteritualet, fordi det skaber tryghed og tydelighed. Forvent, at ritualer kræver gentagelse og tålmodighed, før de manifesteres. Går putningen ikke efter planen den ene dag, så forsøg igen dagen efter. Og dagen efter. Mist ikke modet. I er på vej.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Fredelig ferie i familien

Ferietiden er begyndt, og den har måske endda i høj grad været tiltrængt for alle i familien. Uanset om I har besluttet at holde ferien hjemme eller i udlandet (måske lidt af begge dele), så kan det være en god idé at gøre sig lidt tanker om fridagene, så ferien kan blive så afslappet som muligt for alle i familien.

I artiklen her har jeg samlet mine 5 bedste råd til en fredelig ferie i familien.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Når søskende er hårde ved hinanden

Når dine børn er hårde ved hinanden, skyldes det ofte et underliggende uforløst behov – og det kan du gøre meget for at komme i forkøbet. Vid også, at det er normalt, at søskende konflikter ofte. Og lider nogen overlast, så må du nødvendigvis bryde ind, men tilbyd altid trøst, før du irettesætter.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Søskendeidolisering

Søskende har generelt en positiv indflydelse på hinandens udvikling, men føler du en skævvridning, hvor relationen ikke føles ligeværdig, så vær nysgerrig på det, og hjælp børnene med at få øje på hver deres personlighedstræk, som gør dem unikke og særligt elskelige.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Konkurrence mellem søskende (søskenderivalisering)

Konkurrence mellem søskende er normalt. Og til en vis grad er det også medvirkende til, at de udvikler deres sociale og kognitive kompetencer. Men føler du, det tager overhånd, så vær opmærksom på at give dem tid og rum til at vise dig, hvad der ligger bag adfærden, og afstem dine handlinger derefter.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Sådan sikrer du, at dit barn hviler i sin krop

Du behøver ikke selv være det perfekte forbillede. Det er okay, du også øver dig på at hvile mere i din krop. Bevidstheden, om hvor meget dit barn spejler dig, og hvor stor en effekt, det har, at du hylder forskellighederne, kroppens fantastiske funktioner og fremhæver karakteristika, som gør mennesker og andre levende væsener smukke, afgør, i hvor høj grad dit barn vil hvile i sin egen krop.

Læs artiklen
børn slår hinanden
Læs artiklen gratis

“Mit barn slår, sparker, bider, kaster med ting” (2-5 år)

Artiklen til dig som mangler helt konkrete værktøjer til, hvad du kan sige og gøre, når dit barn bider, slår, sparker, niver og kaster med ting.

Læs artiklen gratis
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Sådan skaber du en tryg måltidsstruktur

"... en måltidsstruktur kan være virkelig gavnlig for at give barnet et fornuftigt og trygt forhold til mad. Det er i virkeligheden en slags skjult kontrol, som kan være rar for dig at have ifm. dit barns kost og ernæring.

Ikke mindst så du netop selv kan finde ro ved måltiderne og ikke behøver direkte at kontrollere, hvad der skal på dit barns tallerken, hvor meget barnet “bør” spise osv.

I artiklen her vil jeg gøre dig klogere på, hvordan du skaber en tryg måltidsstruktur, hvorfor det giver mening at have en måltidsstruktur, og hvad du helt konkret kan gøre for at sikre, at dit barn spiser sundt, balanceret og varieret."

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Om kræsenhed og appetitregulering

Det er helt normalt, at børn i perioder fravælger mange madvarer. Hav tålmodighed, og stol på, at barnet er født med evnen til at kunne mærke sin krops behov og grænser. Når du blot støtter op om og respekterer det, så varer kræsenheden ikke ved.

Ved at du samtidig hjælper dit barn med at regulere sine følelser, hjælper du også dit barn til at kunne regulere sin appetit på sigt.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Dit barns supersociale evner, og hvorfor belønning/straf i opdragelsen bliver til en træls adfærdsboomerang senere i livet

Dit barn har en supersocial evne, og det betyder, at børn (i alle aldre) gerne vil agere i overensstemmelse med sine forældres overbevisninger.

Derfor er straf og belønning ej heller nødvendigt i opdragelsen, hvis vi formår at betragte denne særlige evne som en fordel, og indse hvor stor en magt vi faktisk har som vores børns forældre – blot fordi vi er deres forældre.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

"Jeg vil have mere slik!" (2-7 år) 🍬

Når dit barn føler sig tryg, kan appetitten og madmodet også bedre melde sig. Undgå madhieraki. Sig fra på en kærlig måde. 

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Børneaktiviteter som skaber ro i nervesystemet (0-6 år) 🥰

"Ro på nervesystemet-aktiviteter"

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Når gaveantallet og størrelsen på julegaven er vigtigt for dit barn 🎁 (2-7 år)

Følelsen handler ikke om gaven. Gaven er blot triggeren. Lad følelsen af uretfærdighed få plads, og så vil den stille og roligt ændre sig.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

“Hvordan forbereder jeg mit barn på skolestart?” (5-6 år)

Skolestart er en stor forandring for både barn og forældre. Når du skal gøre dit barn trygt ved overgangen, handler det i høj grad om at afmystificere, hvad der kommer til at ske. Tal gerne om skolen i så mange detaljer som muligt, og lyt til, hvad dit barn udtrykker.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Når skolen begynder – 8 vigtige principper at huske (5-7 år)

Den bedste forudsætning, for at dit barn trives i skolen og bliver glad for sig selv og sine evner, er, at du støtter op om dit barns indsats og bemærker dit barns skønne kvaliteter, så h*n føler sig værdifuld, på trods af den vurdering h*n møder i skolen.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Skuffelse, taknemmelighed og juletraditioner (2-7 år)

- Når du ved, hvorfor traditionen er vigtig, så kan du også bedre holde fast i den. 
- Hvis du kan, så giv skuffelsen plads. 
- Det sagte "tak" er dit behov, og derfor er det også dit ansvar. Dit barn vil helt af sig selv kopiere dig med tiden og udvise taknemmelighed, hvis du er konsekvent og selv viser taknemmelighed – både til jul og i hverdagen ❤️

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

"Javel!" – Når hjemmet er blevet en kommandocentral 💂🏻 (2-6 år)

"Hvad gør jeg, når mit barn kommanderer med mig?" Det får du svaret på i artiklen her.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

"Det skal være NU!" 👇🏻 Om behovsudsættelse og utålmodighed (2-6 år)

Behovsudsættelse er én af de sværeste discipliner for alle mennesker. I artiklen her kan du læse, hvordan du bedst takler dit barns følelser inden og i situationen, når "h*n bare ikke kan vente 1 sekund længere!"

Læs artiklen
2 børn kigger ud af vinduet
Læs artiklen

Udfordringerne ved at blive storebror/-søster 💕 Og hvordan du takler dem! (2-6 år)

Dine børn oplever formentlig i højere grad misundelse end jalousi i søskenderelationen. Misundelsen fortæller dig om et behov, der kræver opmærksomhed. Og det er godt. Når behovet opfyldes, vil dine børn atter føle sig trygge sammen med dig og hinanden. 

Læs artiklen
Lena forklare om "Opstart i institution/DP efter ferie (1-5 år)"
Læs artiklen

Opstart i institution/DP efter ferie (1-5 år)

Det kan godt føles svært for alle parter, når hverdagen med institution og mødetider starter, og det kan føles som en indkøring på ny. I artiklen her kan du læse, hvordan du takler overgangen til institution bedst.

Læs artiklen
2 børn er på en græsplæne og kigger på en blomst
Læs artiklen

Når dit barn ikke vil dele (2-5 år)

Dit barns adfærd handler om kontrol og umodne eksekutive funktioner. Med tiden vil dit barn lære at værdsætte at dele, når dit barn har tilstrækkeligt med positive erfaringer med det.

Læs artiklen
Lena forklare om "KLAR-strategien – forebygger alle nedsmeltninger"
Læs artiklen

KLAR-strategien – forebygger alle nedsmeltninger 💕 (1-6 år)

KLAR-strategien inddrager og involverer dit barn i overgangene, og når dit barn mærker det, vil h*n blive meget mere villig til at samarbejde med dig.

Læs artiklen
Lena forklare om artiklen "Kan du sige MOOAAR"
Læs artiklen

"Kan du sige MOOAAR?" (0-2 år)

Rigtig tit siger dit barn "far", før dit barn siger "mor". Det er der tre årsager til. Læs hvorfor i artiklen her.

Læs artiklen
Lena forklare om "Om tvang, magt og accept"
Læs artiklen

"Kan du gætte, hvem jeg er?" 🎭 Om tvang, magt og accept (0-6 år)

Dit barn vil huske at blive tvunget, fordi det er et voldsomt overgreb. Men dit barn vil også huske din respekt og tillid, og vil give dig den tifoldigt igen, hvis du har mod til at acceptere og slippe kontrollen. Når du har tillid til dit barns indre, så vil dit barn lære, at grænser altid skal respekteres – og at dit barns grænser er lige så vigtige som dine. Det er en vigtig læring, som følger med i voksendommen. Du sætter dagsordnen, men giv dit barn tid til at vænne sig til den.

Læs artiklen
2 børn hopper i vindueskarmen
Læs artiklen

“Jeg vil ikke sove” (0-5 år)

Søvn handler først og fremmest om tryghed og nærvær.

Læs artiklen
Lena forklare om artiklen "Jeg vil ikke tage tøj på"
Læs artiklen

"Jeg vil ikke tage tøj på" 👕👖(3-5 år)

Når dit barn nægter at tage sit tøj på, handler det ikke om tøjet. Det handler om dit barns integritetsfølelse, og jo mere du kan hjælpe dit barn tilbage til en følelse af selvbestemmelse, jo hurtigere vil I komme igennem situationen. Hold på dine grænser. Når de er vigtige 🧡

Læs artiklen
Et barn står i et drivhus og kigger på planter
Læs artiklen

"Jeg gør det bare alligevel" (2-5 år)

Det kan hjælpe at være meget bevidst om at undgå ikke-sætningerne, så du ikke får “placeret” en tanke/handling i dit barns hjerne, som øger sandsynligheden for, at h*n gør det, du ikke vil have. Når dit barn så "gør det alligevel", så er din opgave at bruge din vrede konstruktivt.

Læs artiklen
Et barn står og kigger ind i en stor grøn busk
Læs artiklen

"Jeg er da ligeglad!" (2-5 år)

Dit barn føler sig med stor sandsynlighed uretfærdigt behandlet, når det udtrykker ligegyldighed. Derfor er din opgave at genetablere tilknytningen, når det sker.

Læs artiklen
Lena forklare om artiklen "Jeg er bange"
Læs artiklen

"Jeg er bange" (0-6 år)

Lad alle følelser være okay. Altid. Når følelsen og tankerne belyses og accepteres, vil de ændre sig. Det kaldes forandringens paradoks. Det er meget vigtigt at omfavne dit barns frygt og ikke negligere den. Når du gør det, vil dit barn blive modig og forblive nysgerrig. 

Læs artiklen
Lena forklare om "FOKUSER-teknikken" som hjælper jer til at komme igennem nedsmeltningen
Læs artiklen

FOKUSER-teknikken hjælper jer til at komme igennem nedsmeltningen ❤️ (1-6 år)

Du har kontrollen, og jo mere du hviler i det ansvar og kan tale i et roligt toneleje, når dit barn støder ind i dine grænser, jo mere vil dit barn respektere dine grænser.

Læs artiklen
Lena forklare om "Dit barns sproglige og mentale udvikling"
Læs artiklen

Dit barns sproglige og mentale udvikling (0-6 år)

Alle børn udvikler sig i deres eget tempo. De sproglige og mentale milepæle må altid ses i lyset af netop dit barns muligheder og begrænsninger.

Læs artiklen
Lena forklare om "Generthed – det tilbageholdende barn"
Læs artiklen

Generthed – det tilbageholdende barn 🙈 (0-5 år)

I artiklen kan du læse, hvordan du bedst takler dit barns generthed både før situationen, hvor dit barn føler generthed, og når I står midt i følelsen.

Læs artiklen
Et barn går rundt på et tæppe der ligger på en græsplæne
Læs artiklen

Indkøring i vuggestue og børnehave (0-4 år)

Det tager tid og tålmodighed at blive tryg ved nye mennesker, og det er sundt. Dit barn navigerer ud fra din tryghed, og derfor er det vigtigste i en indkøringsperiode, at du selv har det godt med dit barns nye omsorgsperson.

Læs artiklen
Et barn ligger på tværs i en læne stol og tænker
Læs artiklen

"Hvor kommer babyer fra?" 🌻🐝 (3-5 år)

Det vigtigste er, at du siger det og bruger det sprog, som du selv føler dig mest tryg ved.

Læs artiklen
Lena forklare om "Frustration over manglende evner"
Læs artiklen

“Jeg kan ikke!” – Frustration over manglende evner (3-6 år)

Når du har læst artiklen, ved du præcis, hvad du skal sige og gøre i de situationer, hvor dit barn mærker frustration over manglende evner.

Læs artiklen
Billede til artikel kommer snart.
Læs artiklen

Driller nissen hjemme hos jer? 🎅🏻 (3-5 år)

Du kan godt drille i det små, uden tilliden mellem jer tager skade. Bare du er klar til at ”tilstå” og bremse historien og skære ned, hvis det bliver for meget. ⁠

Læs artiklen
Lena forklare om "Når det kun er mor/far, der dur"
Læs artiklen

Når det kun er mor/far, der dur ❤️ (0-5 år)

Det er ikke et personligt fravalg, når dit barn vælger den ene forælder over den anden. 
Det er den "fravalgte" forældres ansvar at arbejde på relationen til barnet, hvis h*n ønsker sig den anderledes. 
Det er aldrig barnet ansvar, og det er ingen selvfølge, at man som forældre "får lov" til kram, kys, leg, bleskift, putning osv. Den eneste selvfølge, der er i forældre-barn-relationen, er, at du som forældre altid vil støtte og elske dit barn og guide dit barn gennem tilværelsen, ud fra de grænser og meninger du personligt selv har.

Læs artiklen
2 forældre sidder på en bænk og er frustreret
Læs artiklen

Sådan taler du med dit barn om jeres skilsmisse 💔 (2-7 år)

Kodeordene til at komme igennem skilsmissen er ærlighed, respekt og trøst. 
- Tal med dit barn om, hvad der sker.
- Gentag ofte, at I har styr på det (når I har det).
- Fortæl dit barn, at kærligheden til barnet stadig består.

Læs artiklen

Kom med ombord i MOAR!

Jeg vil elske at have dig med i MOAR-fælleskabet.

for 189,- om måneden

Bliv endnu klogere...

I mine konsultationer dykker vi ned i jeres specifikke udfordring, og jeg giver jer både viden om, hvorfor jeres barn agerer, som h*n gør, og jeg gennemgår, hvad I helt lavpraktisk trin-for-trin kan stille op i de situationer, der bekymrer eller dræner jer.

Læs mere om mine konsultationer